1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a [https://hisec-ajto.hu] weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A szolgáltató adatai

   • Név: GORDIUS ENDLESS Kft.

   • Székhelye: 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 87.

   • Levelezési cím: 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 87.

   • Képviselő neve: Szabó Tamás

   • Cégjegyzékszám: 05-09-017689

   • Bejegyző Bíróság neve: Miskolci Törvényszék

   • Adószám: 14463730-2-05

   • Közösségi adószám: HU- 14463730

   • Telefonszám:+36706606987

3. A honlapon folytatott tevékenység

Internetes áruházunk nyílászárókat, biztonsági ajtókat, biztonsági ajtókhoz tartozó kiegészítőket (úgy mint zárakat, zárbetéteket, kulcsokat, ajtó alkatrészeket) értékesít.

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal okozott szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

4.2. Szerzői jogok

A honlapon lévő termékismertetőket saját felelősségére bárki másolhatja, egyéb tartalmak azonban szerzői jogvédelem alá esnek!

5. A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg.

Az akciók mértéke és időtartama napról  napra változik. Mindenkor a vásárlás pillanatában érvényes ár a mérvadó.

Az Újdonságok menüpontban találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek.

A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A honlap szövegkeresési funcióval van ellátva, amely a temékek címében, alcímében és a szerzők neveiben végez keresést. A keresési feltételnek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a “Megrendelés indítása”, vagy “Ajánlatkérés indítása” gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám és egyéb opciók beállíthatók. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt.

A regisztráció, esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím.

Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a szerkesztő linkek segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés / Facebook belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Termék vásárlása, szolgáltatás nélkül:
A Szolgáltató a Felhasználót 3 munkanapon belül feldolgozza a rendelést, és annak megfelelő email-es tájékoztatást küld a Felhasználónakmegjelölve a vásárlás pontos státuszát. Ha a Felhasználó nem kapja meg 3 munkanapon belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint a rendelés feldolgozottsági státuszát (Függőben, Tartva, Folyamatban) és ezen státuszok ismertetését.

Termék vásárlása, kiegészítő szolgáltatással:
Szolgáltató abban az esetben, amikor a vásárló a “Beépítéssel kérem” opció megjelölésével jelzi, hogy szeretné az ajtót beépíttetni, az ajánlatkérést továbbítja szerződött partnerei egyikének. A Partner és a Megrendelő közvetlenül a Szolgáltató közreműködése nélkül egyeztetnek a beépítés idejéről és költségeiről.
Abban az esetben, ha megállapodásra jutnak a fenti kérdésekben, a Partner az Ajánlatkérést Megrendelésre módosítja. Erről a Megrendelő emailben is értesítést kap, ezzel a szerződés kettejük közt létrejött.

Termékek szolgálatatások ára:
Szolgáltató a 30 napnál régebben leadott és még el nem fogadott árajánlatok vonatkozásában jogosult a termék, vagy szolgáltatás árát megváltoztatni. Az árváltozásról az ügyfelet írásban és szóban is értesíteni. Az ügyfél a terméket és/vagy szolgáltatást az új ár ismeretében fenntarthatja, vagy lemondhatja jelen szerződés 6. pontjában leírtak szerint.

5.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

5.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

5.5. Számla

A Szolgáltató a Billingo.hu rendszerén keresztül elektronikus számlát állít ki, melyet a termék átadásakor, vagy beépítésekor kap meg emailben a vásárló. A számlát a rendelés leadásakor a számlázási címhez beírt adatokra állítja ki a Szolgáltató.

5.6. Fizetés, választható fizetési módok

5.6.1. Előre utalás

A vásárló a rendelés összegét előre utalja szolgáltató bankszámlaszámára, mely a visszaigazoló e-mailben megtalálható. Az utalás beérkezése után küldi a csomagot a Szolgáltató. Utalásnál a megrendelés azonosítót feltétlenül írja be a megjegyzés rovatba!

5.6.2. Utánvét

Utánvét esetén a vevő a termék és esetleges szállítási és/vagy beépítési árát a kiszállítónak/beépítőnek fizeti ki a termék átvételekor.

5.6.3. Készpénzzel a helyszínen, vagy utólagos átutalással

Személyes átvétel esetén az átvételkor készpénzben fizet a vevő, vagy meghatározott időben/időközönként utólagosan utalja el számla ellenében. Ezek a fizetési módok kizárólag a nagykereskedők számára érhetők el.

5.7. Átvételi lehetőség, Szállítás

5.7.1. Futárszolgálat

A csomagot futárszolgálat szállítja ki munkanapokon 8-17 óra között.
A Szolgáltató – eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

6. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

Termék vásárlása, szolgáltatás nélkül:
A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más továábi költség nem terheli.
Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által megfizetett vételárat, nem beleértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget, különösen nem beleértve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket.

A fenti elállási jog kizárólag a fogyasztóvédelmi törvény értelmében fogyasztónak minősülő vásárlókat illeti meg. Az áru kézhezvételétől számított 14 naptári napon túl az elállási jog gyakorlását nem tudjuk biztosítani.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Termék vásárlása, kiegészítő szolgáltatással:
Beépítéssel rendelt ajtó(k) esetén a szerződés létrejöttekor a Vásárló kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a megvásárolt terméket és annak beépítési költségeit megfizetni a beépítés helyszínén. A szerződés felmondására a beépítés időpontját megelőző 3 munkanapon belül belül nincs lehetősége díjfizetés nélkül.

Ha a lemondás az egyeztetett időpontot megelőző 3 munkanapon belül érkezik be, az esetben a mindenkori kiszállási díjat minden esetben kiszámlázzuk, Önnek! 

Az ajtó szállítása és helyszínre juttatása több száz kilométeres szállítási útvonalat és munkaköltséget jelent. Amennyiben a későn lemondott, vagy lemondás nélküli kiszállítási folyamat részben/egészben megtörténik, úgy a Szolgáltatónak jelentős költsége keletkezik, melynek egy részét (az aktuális kiszállítási általányt) kiszámlázza a Megrendelőnek.
Erről a feltételről a Megrendelő a megrendeléssel (szerződéskötéssel) egyidejűleg írásos tájékoztatást kap.

Elállási jog szerződött partnerünk által beépített ajtók esetében:

A beépítési szolgáltatással összekötött megrendelések esetében, a 14 napos indoklás nélküli elállásra a beépítést követően nincs lehetősége a vásárlónak.
Az ajtó, mint építési anyag, a beépítés során olyan vissza nem fordítható elváltozásokat szenved, aminek következtében értékének jelentős részét elveszíti amennyiben azt a helyéről kibontják.
Amennyiben a vásárló Szavatosság, vagy Jótállás keretében nyújt be igényt, úgy azt a cég a beépítést végző alvállalkozóval közösen megvizsgálja. A vizsgálatuk eredményének függvényében a vásárlónak kárpótlást (pénzvisszatérítést) ajánlanak fel, vagy indokolt esetben díjmentesen kiszállítják és kicserélik az ajtót.

A panasz és a jótállási/szavatossági igényhez kötelezően csatolandó dokumentumok:

 • Számla az ajtóról
 • Számla a beépítésről
 • Átvételi jegyzőkönyv

Máshonnan (viszonteladótól) vásárolt és nem átalunk kiközvetített szerelőkkel beépített, ajtók esetében a jótállási és szavatossági igényt csak az ajtó eladóján keresztül nyújtható be. Ez esetben a vásárlónak igazolni szükséges, hogy a meghibásodás szakszerű beépítést követően, rendeltetés szerű használat során következett be.

7. Szavatosság

7.1. Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.
A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

7.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított egy (1) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítés

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

   • Név: GORDIUS ENDLESS Kft.

   • Székhelye: 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 87.

   • Levelezési cím: 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 87.

   • Képviselő neve: Szabó Tamás

   • Email: info[kukac]hisec-ajto.hu

   • Telefonszám: +36706606987

8. Jogérvényesítési lehetősége

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

   • Név: GORDIUS ENDLESS Kft.

   • Székhelye: 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 87.

   • Levelezési cím: 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 87.

   • Képviselő neve: Szabó Tamás

   • Email: info[kukac]hisec-ajto.hu

   • Telefonszám: +36706606987

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.
A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, 1088 Budapest, József krt. 6.; Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.; Központi telefonszám: +36 1 459 4800; E-mail: [email protected])

 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (Pest Megyei Békéltető Testület; Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.; Telefonszáma: (1)-269-0703; Fax száma: (1)-269-0703; E-mail cím: [email protected]; Honlap cím: www.panaszrendezes.hu),

 • Bírósági eljárás kezdeményezése.

9. Egyéb

9.1. Az ÁSZF illetve az árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

9.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

9.3. Adatvédelmi szabályzat

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: Adatkezelési tájékoztató

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022. junius 1.

Általános Szerződési Feltételek letöltése (PDF)